REGISTRATIE VOOR DOTA 2-MAJORS EN -MINORS
OVERZICHT / TEAMROOSTERS / SPELERS / MANAGERS
Fase één eindigde:
Friday, 22-Sep-17 17:00:00 PDT
Fase twee eindigde:
Tuesday, 03-Oct-17 17:00:00 PDT
Deze site wordt gebruikt om teams en spelers voor de aankomende Majors en Minors te registreren.

Je kunt ook de huidige roosterstatus van een team opzoeken of de nieuwste opmerkelijke geaccepteerde uitnodigingen bekijken.

Veelgestelde vragen
HOE WERKT HET REGISTRATIEPROCES? Nieuw!
Dit seizoen hebben we het proces een klein beetje aangepast. Er zijn nog steeds twee fases om te registreren, maar er is niet langer een expliciete verwijder- en toevoegfase. In plaats daarvan ziet het er zo uit:

Fase één

  • Managers kunnen teams uit de vorige registratieperiode opnieuw registreren.
  • Managers kunnen die spelers opnieuw uitnodigen voor hun team of ze uit het team verwijderen.
  • Spelers kunnen uitnodigingen voor hun vorige team zien en accepteren.
  • Spelers kunnen zichzelf uit hun vorige team verwijderen.
  • Aan het eind van de eerste fase worden spelers die niet opnieuw voor hun vorige team zijn uitgenodigd verwijderd.

Fase twee

  • Spelers kunnen niet langer worden verwijderd.
  • Managers kunnen nieuwe teams registreren.
  • Managers kunnen beschikbare spelers voor hun geregistreerde teams uitnodigen.
  • Spelers kunnen hun uitnodigingen zien en ze accepteren.
  • Aan het eind van fase twee worden alle niet-geaccepteerde uitnodigingen geannuleerd en worden de roosters vergrendeld.
WAT MOET IK DOEN ALS SPELER? Nieuw!
Je moet jezelf opnieuw registreren op de spelerpagina.
ALS IK HIERVOOR GEREGISTREERD WAS, MOET IK ME DAN OPNIEUW REGISTREREN? Nieuw!
Ja, spelers moeten zichzelf elke registratieperiode registreren.
WAT MOET IK DOEN ALS MANAGER? Nieuw!
Je moet een bestaand team waar je de manager van bent opnieuw registreren (in fase één) of een nieuw team maken in de client en dat team registreren (in fase twee). Zodra dat gedaan is, moet je geregistreerde spelers voor je team uitnodigen zodat je aan het eind van fase twee een rooster van vijf spelers hebt die geaccepteerde uitnodigingen hebben.
KAN EEN SPELER DIE UIT EEN TEAM IS VERWIJDERD OPNIEUW WORDEN UITGENODIGD? Bijgewerkt!
Ja, elke geregistreerde speler die nog geen uitnodiging heeft geaccepteerd kan in fase twee worden uitgenodigd.
WANNEER OPENT DE REGISTRATIE? Bijgewerkt!
Fase één is nu open. Je kunt hierboven zien wanneer fase één en twee eindigen.
IS REGISTRATIE VAN TOEPASSING OP ZOWEL MAJORS ALS MINORS? Nieuw!
Ja.
WANNEER WORDEN ROOSTERS DE VOLGENDE KEER VRIJGEGEVEN? Bijgewerkt!
Aan het begin van 2018 zal er een nieuwe registratieperiode zijn.
KAN EEN SPELER EEN TEAM VERLATEN ZODRA DEZE EEN UITNODIGING HEEFT GEACCEPTEERD? Nieuw!
Nee, zodra een speler een uitnodiging heeft geaccepteerd, zit deze vast aan het rooster van dat team voor de duur van de registratieperiode.
ZIJN ER VERVANGERS? Bijgewerkt!
Vervangers zijn geen onderdeel van het registratieproces. Door een vervanger in een Major of Minor te gebruiken, kan een puntenstraf worden toegepast (bekijk de veelgestelde vragen over Majors en Minors).
WAT ALS WE NA DE VERGRENDELING NOG ROOSTERWIJZIGINGEN MOETEN MAKEN? Bijgewerkt!
Door met een rooster te spelen dat beduidend anders is dan het geregistreerde rooster, zullen puntenstraffen worden toegepast, zoals bij het gebruik van vervangers (bekijk de veelgestelde vragen over Majors en Minors).
KAN EEN TEAMUITNODIGING WORDEN GEANNULEERD?
Ja, maar alleen wanneer de speler die nog niet heeft geaccepteerd. Zodra een speler een uitnodiging aanvaardt kan die speler niet uit het team worden verwijderd.
KAN EEN SPELER VOOR MEER DAN EEN TEAM WORDEN UITGENODIGD?
Ja, maar ze kunnen slechts een van die uitnodigingen accepteren.
MOETEN WE ONZE TEAMS IN DE CLIENT OOK VOOR DE DEADLINE BIJWERKEN?
Nee, we zullen de teams in de client aan het eind van fase twee bijwerken zodat deze overeenkomen met de registratielijst.