DOTA 2 - REGISTRERING FöR MAJORS OCH MINORS
ÖVERBLICK / LAGUPPSTäLLNINGAR / SPELARE / MANAGERS
Fas ett slutade:
Monday, 22-Jan-18 17:00:00 PST
Fas två slutade:
Monday, 05-Feb-18 17:00:00 PST
Den här sidan används för att registrera lag och spelare för de kommande Minor- och Major-turneringarna.

Du kan även kolla statusen för laguppställningar eller se de senaste nämnvärda accepterade inbjudningarna.

FAQ
HUR FUNGERAR REGISTRERINGSPROCESSEN?
Registreringsprocessen har två faser:

Fas ett

  • Managers kan registrera lag på nytt från föregående registreringsperiod.
  • Managers kan bjuda in spelarna på nytt till sitt lag, eller ta bort dem från sitt lag.
  • Spelare kan se och acceptera inbjudningar till sitt föregående lag.
  • Spelare kan lämna sina föregående lag.
  • Vid slutet av fas ett tas alla spelare som inte bjudits in på nytt till sina föregående lag bort.

Fas två

  • Spelare kan inte längre tas bort.
  • Managers kan registrera nya lag.
  • Managers kan bjuda in tillgängliga spelare till sitt registrerade lag.
  • Spelare kan se sina inbjudningar och acceptera dem.
  • Vid slutet av fas två upphävs alla icke accepterade inbjudningar och laguppställningar låses.
VAD MÅSTE JAG GÖRA SOM EN SPELARE?
Du måste registrera dig på spelarsidan.
OM JAG VAR REGISTRERAD INNAN, MÅSTE JAG REGISTRERA MIG PÅ NYTT?
Ja, spelare måste registrera sig själva varje registreringsperiod.
VAD MÅSTE JAG GÖRA SOM MANAGER?
Du måste antingen registrera ett existerande lag som du är manager över på nytt (i fas ett) eller skapa ett nytt lag i klienten och registrera det (i fas två). När det är gjort måste du bjuda in registrerade spelare till ditt lag så att du innan slutet av fas två har en uppställning med 5 spelare som har accepterat inbjudningarna.
KAN EN SPELARE SOM HAR TAGITS BORT FRÅN ETT LAG BJUDAS IN PÅ NYTT?
Ja, alla registrerade spelare som inte redan har accepterat en inbjudan kan bjudas in i fas två.
NÄR ÖPPNAR REGISTRERINGEN?
Fas ett är öppen nu. Du kan se när fas ett och fas två slutar ovan.
GÄLLER REGISTRERINGEN FÖR BÅDE MAJORS OCH MINORS?
Ja.
NÄR ÖPPNAR LAGUPPSTÄLLNINGARNA NÄSTA GÅNG? Uppdaterad!
Nästa registreringsperiod kommer börja efter The International 2018 har avslutats.
KAN EN SPELARE LÄMNA ETT LAG EFTER ATT DE HAR ACCEPTERAT EN INBJUDAN?
Nej, efter att en spelare har accepterat en inbjudan är de låsta till det lagets uppställning under hela registreringsperioden.
FINNS DET ERSÄTTNINGSSPELARE?
Ersättare är inte en del av registreringsprocessen. Att använda en ersättare i en Major eller Minor kan ge ett poängstraff (läs de vanliga frågorna om Major- och Minor-turneringar).
VAD GÄLLER FÖR ERSÄTTARE UNDER REGISTRERINGSPERIODEN? Ny!
Under registreringsperioden (innan slutet av fas två enligt tiden ovan) finns det inga straff för att spela med ersättare.
VAD HÄNDER OM VI BEHÖVER GÖRA ÄNDRINGAR i UPPSTÄLLNINGEN EFTER LÅSNINGEN?
Att spela med en laguppställning som skiljer sig för mycket från en registrerad uppställning kommer ge poängstraff, likt det vid användning av ersättare (läs de vanliga frågorna om Majors och Minors).
KAN EN LAGINBJUDAN UPPHÄVAS?
Ja, men bara om spelaren inte har accepterat den ännu. Efter en spelare har accepterat en inbjudan kan den inte längre tas bort från laget.
KAN EN SPELARE BLI INBJUDEN TILL MER ÄN ETT LAG?
Ja, men de kan bara tacka ja till en av de inbjudningarna.
MÅSTE VI UPPDATERA VÅRA LAG I SPELKLIENTEN INNAN SLUTDATUMET OCKSÅ?
Nej, vi kommer uppdatera lagen i spelklienten så att de stämmer överens med registreringslistan vid slutet av fas två.