Creating items for Beastmaster
Below you'll find technical information necessary to create a valid item for Beastmaster.


Beastmaster bio

Karroch byl zrozen jakožto dítě skladů. Jeho matka zemřela při porodu, jeho otec, kovář posledního krále Slomu, byl ušlapán k smrti, když mu bylo pět. Poté byl Karroch zavázán sloužit v královském zvěřinci, vyrůstaje mezi veškerou zvěří královského dvora: lvi, opicemi, padlou zvěří, a méně známými stvořeními, sotva uvěřitelnými. Když bylo chlapci sedm let, průzkumník přivedl bestii, jakou ještě nikdo před tím nespatřil. Přitaženo před krále v řetězech, zvíře promluvilo, i když se jeho ústa ani nepohla. Jeho slova: prosím o svobodu. Král se jen pousmál a nařídil, aby bestie vystupovala pro jeho pobavení, ale když stvoření odmítlo, udeřil ho Mad Scepterem a nařídil odvléci ho do skladů. V následujících měsících pašoval chlapec Karroch potraviny a léčivé ampulky zraněnému stvoření, avšak podařilo se mu pouze zpomalit jeho úpadek. Beze slov, zvíře promlouvalo k chlapci a časem jejich pouto zesílilo natolik, že chlapec zjistil, že nemusí ke zvířeti hovořit, ba dokonce zvládne promlouvat ke všem stvořením královského zvěřince. V tu noc, co zvíře zemřelo, se chlapec rozzuřil. Podnítil zvířata ve zvěřinci k povstání, rozrazil závory jejich klecí a tak rozpoutal běsnění v paláci. Poslední Král byl v tom chaosu roztrhán. V tom zmatku se jeden nádherný jelen uklonil chlapci, který ho předtím osvobodil, a tak Beastmaster, obkročmo kolem hřbetu jelena, přeskočil vysoké zdi panství, a unikl. Karroch nazývaný Beastmaster, nyní již muž, neztratil schopnost komunikovat s divokými tvory. Vyrostl z něj válečník s divokostí přírody.

Model and texture files

Use the hero model to see your item in context. Download Beastmaster model

Item slots and their budgets

Head
 • LoD0 Triangle Limit: 900
 • LoD1 Triangle Limit: 500
 • Texture Size: 256H x 256W
Shoulders
 • LoD0 Triangle Limit: 400
 • LoD1 Triangle Limit: 300
 • Texture Size: 256H x 256W
Arms
 • LoD0 Triangle Limit: 550
 • LoD1 Triangle Limit: 350
 • Texture Size: 128H x 256W
Weapon
 • LoD0 Triangle Limit: 600
 • LoD1 Triangle Limit: 450
 • Texture Size: 256H x 256W
 • This model should primarily be bound to the bone: axe_right and axe_left
Belt
 • LoD0 Triangle Limit: 650
 • LoD1 Triangle Limit: 350
 • Texture Size: 128H x 256W
Bird (Ability 2)
 • LoD0 Triangle Limit: 1000
 • LoD1 Triangle Limit: 1000
 • Texture Size: 256H x 256W
Beast (Summon)
 • LoD0 Triangle Limit: 4000
 • LoD1 Triangle Limit: 2000
 • Texture Size: 512H x 512W
Taunt
Please read the Animation Guidelines to learn more about adding Taunts to heroes. (Coming soon)