Creating items for Beastmaster
Below you'll find technical information necessary to create a valid item for Beastmaster.


Beastmaster – příběh

Karroch se narodil do venkovské rodiny. Matka mu zemřela při porodu a jeho otec, kovář posledního krále Slomu, byl ušlapán k smrti, když bylo hochovi pět let. Karroch se poté zavázal sloužit v královském zvěřinci, vyrůstaje mezi veškerou zvěří královského dvora: lvi, opicemi, vysokou zvěří a také méně známými stvořeními, která byla sotva uvěřitelná. Když bylo chlapci sedm let, jeden průzkumník přivedl bestii, jakou ještě nikdo předtím nespatřil. Přitaženo před krále v řetězech, zvíře promluvilo, i když se jeho ústa ani nepohnula. Jeho slova zněla: prosím o svobodu. Král se jen pousmál a nařídil, aby bestie vystupovala pro jeho pobavení. Když však stvoření odmítlo, udeřil ho Žezlem šílenství a nařídil odvléci ho zpět do stájí. V následujících měsících mladý Karroch pašoval zraněnému stvoření potraviny a léčivé ampulky, avšak podařilo se mu pouze zpomalit jeho zánik. Zvíře beze slov promlouvalo k chlapci a časem jejich pouto zesílilo natolik, až chlapec zjistil, že dokáže zvířeti odpovídat. A nejen to, dokonce zvládl promlouvat ke všem stvořením královského zvěřince. V noc, kdy zvíře zemřelo, se chlapec rozzuřil. Podnítil zvířata ve zvěřinci k povstání, rozrazil závory jejich klecí a rozpoutal tak v paláci běsnění. Poslední král byl ve všem tom chaosu roztrhán. V nastálém zmatku se jeden nádherný jelen chlapci, který ho předtím osvobodil, uklonil; Beastmaster, obkročmo na hřbetu tohoto jelena, nato přeskočil vysoké zdi panství a unikl. Nyní je z něj již muž, nicméně Beastmaster Karroch svou schopnost komunikovat s divokými tvory neztratil. Vyrostl z něj válečník spjatý s divokostí přírody.

Model and texture files

Use the hero model to see your item in context. Stáhnout model hrdiny Beastmaster .

Item slots and their budgets

Head
 • LoD0 Triangle Limit: 900
 • LoD1 Triangle Limit: 500
 • Velikost textury: 256H x 256W
Shoulders
 • LoD0 Triangle Limit: 400
 • LoD1 Triangle Limit: 300
 • Velikost textury: 256H x 256W
Arms
 • LoD0 Triangle Limit: 550
 • LoD1 Triangle Limit: 350
 • Velikost textury: 128H x 256W
Weapon
 • LoD0 Triangle Limit: 600
 • LoD1 Triangle Limit: 450
 • Velikost textury: 256H x 256W
 • Tento model by měl být primárně přidán ke kosti/kostem: axe_right and axe_left
Belt
 • LoD0 Triangle Limit: 650
 • LoD1 Triangle Limit: 350
 • Velikost textury: 128H x 256W
Bird (Ability 2)
 • LoD0 Triangle Limit: 1000
 • LoD1 Triangle Limit: 1000
 • Velikost textury: 256H x 256W
Beast (Summon)
 • LoD0 Triangle Limit: 4000
 • LoD1 Triangle Limit: 2000
 • Velikost textury: 512H x 512W