Vytváření předmětů pro hrdinu Beastmaster
Níže naleznete technické požadavky, které musíte dodržet při vytváření předmětu pro hrdinu Beastmaster.


Beastmaster – příběh

Karroch se narodil do venkovské rodiny. Matka mu zemřela při porodu a jeho otec, kovář posledního krále Slomu, byl ušlapán k smrti, když bylo hochovi pět let. Karroch se poté zavázal sloužit v královském zvěřinci, vyrůstaje mezi veškerou zvěří královského dvora: lvi, opicemi, vysokou zvěří a také méně známými stvořeními, která byla sotva uvěřitelná. Když bylo chlapci sedm let, jeden průzkumník přivedl bestii, jakou ještě nikdo předtím nespatřil. Přitaženo před krále v řetězech, zvíře promluvilo, i když se jeho ústa ani nepohnula. Jeho slova zněla: „Prosím o svobodu.“ Král se jen pousmál a nařídil, aby bestie vystupovala pro jeho pobavení. Když však stvoření odmítlo, udeřil ho Žezlem šílenství a nařídil odvléci ho zpět do stájí. V následujících měsících mladý Karroch pašoval zraněnému stvoření potraviny a léčivé ampulky, avšak podařilo se mu pouze zpomalit jeho zánik. Zvíře beze slov promlouvalo k chlapci a časem jejich pouto zesílilo natolik, až chlapec zjistil, že dokáže zvířeti odpovídat. A nejen to, dokonce zvládl promlouvat ke všem stvořením královského zvěřince. V noc, kdy zvíře zemřelo, se chlapec rozzuřil. Podnítil zvířata ve zvěřinci k povstání, rozrazil závory jejich klecí a rozpoutal tak v paláci běsnění. Poslední král byl ve všem tom chaosu roztrhán a chlapec z panství unikl na hřbetu jelena, kterého předtím osvobodil. Nyní je Karroch dospělý, avšak o svou schopnost komunikovat se zvířaty nepřišel a stal se z něj Beastmaster, válečník spjatý s divokostí přírody.

Soubory textur a modelu

Vyzkoušejte své předměty na modelu hrdiny. Stáhnout model hrdiny Beastmaster .

Sloty předmětů a jejich limity

Head
 • Limit trojúhelníků (LoD0): 1000
 • Limit trojúhelníků (LoD1): 500
 • Velikost textury: 256H x 256W
Shoulders
 • Limit trojúhelníků (LoD0): 400
 • Limit trojúhelníků (LoD1): 300
 • Velikost textury: 256H x 256W
Arms
 • Limit trojúhelníků (LoD0): 550
 • Limit trojúhelníků (LoD1): 350
 • Velikost textury: 128H x 256W
Weapon
 • Limit trojúhelníků (LoD0): 600
 • Limit trojúhelníků (LoD1): 450
 • Velikost textury: 256H x 256W
 • Tento model by měl být primárně přidán ke kosti/kostem: axe_right and axe_left
Belt
 • Limit trojúhelníků (LoD0): 650
 • Limit trojúhelníků (LoD1): 350
 • Velikost textury: 128H x 256W
Bird (Ability 2)
 • Limit trojúhelníků (LoD0): 1000
 • Limit trojúhelníků (LoD1): 1000
 • Velikost textury: 256H x 256W
Beast (Summon)
 • Limit trojúhelníků (LoD0): 4000
 • Limit trojúhelníků (LoD1): 2000
 • Velikost textury: 512H x 512W